Upravit stránku
Tento zákrok je poměrně náročný jak časově tak finančně. Jsou-li všechny zuby ve velmi špatném stavu a je potřeba je odstranit, nabízí se vše provést v jednom zákroku - vytažení,zavedení implantátů a zhotovení provizorních zubů. Zákrok se provádí v místním znecitlivění - tzn. vše je bezbolestné a je možno provést zákrok v sedaci pomocí uklidňujících léků.

 

 V úvodní návštěvě se provede analýza pomocí CT a otisků a vyhodnotí se kolik je potřeba zavést implantátů

2. V druhé návštěvě (možno v mírné sedaci) - vytažení špatných zubů a zavedení 4 - 6 implantátů 

        V té samé návštěvě je možno zhotovit provizorní pryskyřičné zuby 

3. za cca 3 měsíce od implantací se začínají dělat otisky a jednotlivé zkoušky zubů podle přání klienta.

    

Nahoru